Ubezpieczenie NNW Drukuj

Komunikat w sprawie ubezpieczenia uczniów od Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków w roku szkolnym 2020/ 2021.

W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniowie Szkoły Podstawowej w Piątkowej ubezpieczeni są w Inter Risk VIENNA INSURANCE GROUP ubezpieczeniem EDU PLUS.

Objęcie dziecka ubezpieczeniem jest dobrowolne; decydują rodzice poprzez opłacenie składki u Wychowawcy klasy do 25.09.2020r. :Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia a także formularze niezbędne przy zgłoszeniu szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę.

Druk roszczeniowy.

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu.