Rekrutacja 2021/2022 Drukuj

Szanowni Państwo,

Rodzice przyszłych wychowanków oddziałów przedszkolnych i pierwszoklasistów

W roku szkolnym 2021/2022

* do oddziałów przedszkolnych zapraszamy dzieci 6-letnie (ur. w 2015r.), obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, oraz dzieci 5-letnie i 4-letnie;

* na wniosek rodziców dziecko 6- letnie (r. ur.2015) może rozpocząć naukę w szkole podstawowej od 1 września 2021r;

* do klasy pierwszej zapraszamy 7-latków, to jest dzieci urodzone w r. 2014; u tych dzieci z dniem 1 września 2020r. rozpoczyna się obowiązek szkolny;

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Piątkowej

mgr Agata Łukacz

Załączniki: