Rekrutacja do klasy IV sportowej Drukuj

Zespół Szkół w Piątkowej ogłasza rekrutację na rok szkolny 2016/2017 do klasy IV sportowej Szkoły Podstawowej w Piątkowej z poszerzonym zakresem piłki ręcznej i pływania. Wymagania wobec kandydata:

  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
  • zaliczenie próby sprawności fizycznej;
  • pisemna zgoda rodziców.

Rekrutacja odbywa się w dniach: od 15 lutego 2016 roku do 16 marca 2016 roku. Szczegółowy regulamin rekrutacji, terminarz oraz niezbędne formularze znajdują się w zakładce Rekrutacja do Zespołu Szkół w Piątkowej 2016/2017.

Szanowni Rodzice

przyszłych czwartoklasistów,

Od roku szkolnego 2016/2017, w klasie czwartej utworzony zostanie oddział sportowy; będzie w nim prowadzone szkolenie sportowe w piłce ręcznej oraz pływaniu w trzech kolejnych klasach szkoły podstawowej począwszy od klasy IV; jego celem jest ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do dalszego szkolenia w tych dyscyplinach. Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wyniesie 10 godzin; w ramach tych godzin realizowane będą obowiązkowe w klasie IV zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz 6 godzin zajęć klasy sportowej. Zajęcia z piłki ręcznej prowadzone będą w porozumieniu z Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, jako, że w wyniku trójstronnego porozumienia pomiędzy Szkołą, Związkiem a Gminą Chełmiec, w szkole utworzono Ośrodek Sportowy Piłki Ręcznej. Zajęcia z pływania realizowane będą na basenie w Chełmcu.

W załączeniu przesyłam Regulamin rekrutacji oraz formularz wniosku do klasy sportowej. Dokumenty te znajdują się także na stronie internetowej naszej szkoły.

Z poważaniem
Sławomir Stanek
Dyrektor Zespołu Szkół w Piątkowej