Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 7a 7b 8a 3aG 3bG
Nauczyciele
A.Bednarek (BA) M.Bocheńska-Górowska (BM) G.Chochorowska (GC)
B.Chruślicka (BC) E.Domaszewska (ED) D.Dylowicz (DD)
B.Golonka (BG) U.Grzegorczyk (UG) K.Herzberg (KH)
B.Król (BK) M.Krzak (MK) A.Łukacz (ŁA)
A.Łukasik (AŁ) M.Majewska (MM) B.Majoch (MB)
C.Małek (CM) W.Michalska (WM) J.Mirek-Skoczeń (JM)
B.Oleksy (BO) M.Potoczek (MP) A.Potyrała (AP)
M.Rak (MR) K.Rzemińska (KR) M.Sołtys (MS)
D.Stanek (DS) S.Stanek (SS) J.Surówka (JS)
D.Tarko (DT) B.Urban_Kicka (UB) B.Urban-Kicka (BU)
S.Uszko (SU) J.Woch (JW) J.Wojnarowicz (WJ)
M.Wojnarowska (MW)
Sale
1 edukacja wczesnoszkolna 2 edukacja wczesnoszkolna 8 edukacja wczesnoszkolna
4 pracownia polonistyczna 6 pracownia matematyczna 7 pracownia historyczna
9 pracownia matematyczna 12 pracownia językowa 15 pracownia przyrodnicza
16 pracownia informatyczna 17 pracownia chemiczna 18 pracownia geograficzna
10 pracownia polonistyczna S1 sala gimnastyczna S2 sala gimnastyczna
KOR sala korekcyjna KOR 1 sala korekcyjna KOR 2
13 sala artystyczna