Plan lekcji
Oddziały
0a 0b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 6a 6b 7a 2aG 2bG 3G
Nauczyciele
M.Bocheńska-Górowska (BM) G.Chochorowska (GC) B.Chruślicka (BC)
A.Cisowska (AC) E.Domaszewska (ED) D.Dylowicz (DD)
B.Golonka (BG) U.Grzegorczyk (UG) K.Herzberg (KH)
B.Król (BK) M.Krzak (MK) M.Majewska (MM)
C.Małek (CM) W.Michalska (WM) B.Oleksy (BO)
M.Potoczek (MP) A.Potyrała (AP) M.Rak (MR)
K.Rzemińska (KR) M.Sołtys (MS) D.Stanek (DS)
S.Stanek (SS) J.Surówka (JS) D.Tarko (DT)
B.Urban-Kicka (UB) S.Uszko (SU) J.Woch (JW)
J.Wojnarowicz (WJ) M.Wojnarowska (MW)
Sale
1 edukacja wczesnoszkolna 2 edukacja wczesnoszkolna 8 edukacja wczesnoszkolna
4 pracownia polonistyczna 6 pracownia matematyczna 7 pracownia historyczna
9 pracownia matematyczna 12 pracownia językowa 15 pracownia przyrodnicza
16 pracownia informatyczna 17 pracownia chemiczna 18 pracownia geograficzna
10 pracownia polonistyczna S1 sala gimnastyczna S2 sala gimnastyczna
KOR sala korekcyjna KOR 1 sala korekcyjna KOR 2