Komunikat Drukuj

Dyrektora Szkoły

w sprawie organizacji zajęć

w dniach: 11-13 listopada 2020r.

Dzień 11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy.

Dni 12 oraz 13 listopada to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – nie pracuje w tych dniach przedszkole i świetlica szkolna.

Dyrektor Szkoły

mgr Agata Łukacz