Przydział wychowawstw Drukuj

Rok szkolny 2019/2020


Oddział przedszkolny:

0a - Bożena Chruślicka
0b - Beata Oleksy
0c - Sławomir Uszko

Edukacja wczesnoszkolna:

1a - Marzena Krzak

1b - Marzena Majewska

2a - Dorota Stanek

2b - Anna Potyrała

3a -Ewa Domaszewska

3b - Barbara Golonka

Szkoła podstawowa:

4a - Kinga Herzberg

4b - Alicja Bednarek

5a- Marta Rak

5b- Marta Potoczek_Plata

6a- Daria Tarko

6b- Grażyna Chochorowska

7 - Monika Sołtys

8a - Bogdan Król

8b - Klaudia Rzemińska