SKS w naszej szkole Drukuj

Ministerstwo Sporu i Turystyki ogłasza, że Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży zostaje w roku 2018 wznowiony. W naszej szkole będą dwie grupy ćwiczebne:
- kl. 4-6, którą będzie prowadzić Monika Sołtys, zajęcia tej grupy będą odbywać się w poniedziałki 8:30-9:30 i środy 13:20-14:20.
– kl.2-3gim i 7 prowadzi Marta Rak, zajęcia odbywają się we środy 14:30-15:30 i piątki w godz. 7:50-8:50.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

Marta Rak
Monika Sołtys