Rekrutacja 2019/2020 Drukuj

Szanowni Państwo,

Rodzice przyszłych wychowanków oddziałów przedszkolnych i pierwszoklasistów

W roku szkolnym 2019/2020

* do oddziałów przedszkolnych zapraszamy dzieci 6-letnie (ur. w 2013r.), obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, oraz dzieci 5-letnie i 4-letnie;

* na wniosek rodziców dziecko 6- letnie (r. ur.2013) może rozpocząć naukę w szkole podstawowej od 1 września 2019r;

* do klasy pierwszej zapraszamy 7-latków, to jest dzieci urodzone w r. 2012; u tych dzieci z dniem 01 września 2019r. rozpoczyna się obowiązek szkolny;

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Piątkowej

mgr Agata Łukacz

Załączniki: