Pracownicy szkoły Drukuj
Dyrekcja
Łukacz Agata
dyrektor
Stanek Sławomir
wicedyrektor
Nauczyciele
Bednarek Alicja matematyka, fizyka, świetlica
Chochorowska Grażyna religia
Chruślicka Bożena oddział przedszkolny
Domaszewska Ewa edukacja wczesnoszkolna
Dylowicz Dorota język niemiecki
Golonka Barbara edukacja wczesnoszkolna
Herzberg Kinga matematyka
Król Bogdan język polski
Krzak Marzena edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Łukacz Agata pedagog
Łukasik Agnieszka oddział przedszkolny
Majewska Marzena edukacja wczesnoszkolna
Majoch Barbara biblioteka, świetlica
Małek Cecylia matematyka, informatyka
Michalska Wioletta język polski, świetlica
Mirek-Skoczeń Joanna świetlica
Oleksy Beata oddział przedszkolny, świetlica
Potoczek Marta biologia, chemia, przyroda
Potyrała Anna edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Rak Marta geografia, technika, wychowanie fizyczne
Rzemińska Klaudia język angielski
Sołtys Monika wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
Stanek Dorota edukacja wczesnoszkolna
Stanek Sławomir język angielski
Surówka Jarosław wychowanie fizyczne
Tarko Daria język polski, pedagog
Urban-Kicka Beata muzyka, zajęcia artystyczne
Uszko Sławomir oddział przedszkolny
Woch Joanna historia, wiedza o społeczeństwie
ks. Wojnarowicz Jacek religia
Administracja
Witek Monika
Pracownicy obsługi
Basiaga Alicja
Czech Agata
Janik Małgorzata
Kamińska Krystyna
Łabuda Małgorzata
Migacz Andrzej
Sławecka Ewa
Widlak Zuzanna